Jesteś tutaj

modelowaszkołaćwiczeń

Informacje o projekcie:

 

Projekt partnerski pn. „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Niemczu i Osielsku” jest realizowany od 1 stycznia 2021 r. do 31 lipca 2022 r. wspólnie przez następujące instytucje:

  1. Gmina Osielsko (Partner Wiodący)
  2. Euro Innowacje Sp. z o.o. (Partner)

Instytucjami wspierającymi realizację Projektu są:

  1. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
  2. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Numer projektu: POWR.02.10.00-00-3027/20

Całkowita wartość projektu: 1 346 964,06 zł

Kwota dofinansowania z UE: 1 346 964,06 zł

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Cel projektu:

Poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy poprzez przygotowanie, wspieranie i wspólne utworzenie Szkoły Ćwiczeń przez Szkołę Podstawową im. Agaty Mróz w Niemczu i Szkołę Podstawową im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku, dzięki realizacji kompleksowych i komplementarnych zadań: doposażenia pracowni przedmiotowych w szkole ćwiczeń (zad. 1), wzmocnienia kompetencji 52 dyrektorów i nauczycieli szkoły ćwiczeń z zakresu metod i form pracy dydaktycznej (zad. 2) oraz doskonalenia zawodowego 62 dyrektorów i nauczycieli z 7 szkół współpracujących z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów (zad. 3) w terminie do 31.07.2022 r.

Zadania zaplanowane w projekcie:

1.    Doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Ćwiczeń:

W ramach zadania planuje się doposażyć 6 pracowni:

a) w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu:

  1. przyrodniczą
  2. fizyczną
  3. chemiczną
  4. językową (j. angielski, j. niemiecki)

b) w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku

  1. matematyczną
  2. TIK

 

2.    Wzmocnienie kompetencji kadr oraz wsparcie w zakresie przyjętych do realizacji form i metod pracy Szkoły Ćwiczeń:

W ramach zadania proponuje się działania ukierunkowane na wzmocnienie kompetencji, w tym wiedzy, umiejętności i postaw dyrektorów i nauczycieli szkoły ćwiczeń w zakresie przyjętych do realizacji obszarów tematycznych oraz form i metod pracy szkoły ćwiczeń w obszarze dydaktycznym, wychowawczym, komunikacji i zwiększenia zasięgu oddziaływania szkoły ćwiczeń.

3.    Prowadzenie działań zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami Szkół Wspieranych w wybranych formach i metodach pracy Szkoły Ćwiczeń:

W ramach zadania proponuje się przeprowadzenie wsparcia przez nowopowstałą szkołę ćwiczeń dla siedmiu szkół wspieranych, które nie może być mniejsze niż 200 h w ciągu trwania projektu. Wsparcie będzie prowadzone przez jeden rok szkolny, tj. co najmniej 10 miesięcy i polegać będzie na realizacji wybranych form i metod pracy szkoły ćwiczeń (lekcji pokazowych, warsztatów, seminariów, konsultacji indywidualnych, przygotowania materiałów warsztatów i metodycznych dla nauczycieli w czterech obszarach przedmiotowych:

a)    języki (język angielski, język niemiecki)

b)    matematyka

c)    przyroda (biologia, chemia, fizyka, geografia, przyroda)

d)    TIK (informatyka)

zgodnie ze zdiagnozowanymi w trakcie realizacji projektu potrzebami szkół wspieranych.

 

Wskaźniki zaplanowane w projekcie:

1.    7 szkół korzystających z kompleksowego modelu wspierania pracy szkoły dzięki wsparciu EFS

2.    48 trenerów oraz członków kadry dydaktycznej, którzy w wyniku uczestnictwa w szkoleniach warsztatowych nabyli kompetencje z zakresu metod i form pracy dydaktycznej

3.    Powstanie 1 szkoły ćwiczeń w celu przygotowania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

4.    48 osób objętych szkoleniami i doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych

5.    9 podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)

6.    6 doposażonych pracowni przedmiotowych w szkole ćwiczeń

7.    4 Dyrektorów szkoły ćwiczeń objętych wsparciem w ramach coachingu

8.    48 nauczycieli szkoły ćwiczeń objętych wsparciem w ramach zajęć warsztatowych

9.    8 opracowanych i zrecenzowanych wzorcowych materiałów szkoleniowych dla nauczycieli/studentów w zakresie innowacyjnych rozwiązań organizacyjno-dydaktycznych dla potrzeb rozwijania kompetencji kluczowych wśród uczniów

10.  7 szkół wspieranych, objętych oddziaływaniem utworzonej szkoły ćwiczeń, dla których opracowano diagnozę potrzeb

11.  14 Dyrektorów szkół wspieranych objętych wsparciem w ramach coachingu

12.  1 zorganizowana konferencja metodyczna

13.  48 nauczycieli szkół wspieranych objętych wsparciem w wybranych formach i metodach pracy Szkoły Ćwiczeń

14.  8 opracowanych materiałów dydaktycznych dla nauczycieli/studentów/opiekunów praktyk z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych

15.  16 opracowanych filmów multimedialnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych

16.  72 godziny przeprowadzonych spotkań moderowanych sieci współpracy dla kadry pedagogicznej szkół ćwiczeń w zakresie przedmiotów kształcenia ogólnego matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych

17.  48 godzin przeprowadzonych warsztatów metodycznych dla kadry pedagogicznej szkół ćwiczeń w zakresie przedmiotów kształcenia ogólnego matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych

18.  48 opracowanych scenariuszy lekcji pokazowych z przedmiotów kształcenia ogólnego, matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych

19.  96 godzin przeprowadzonych lekcji pokazowych z przedmiotów kształcenia ogólnego matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych

20.  1 raport z ewaluacji szkoły ćwiczeń

 

Harmonogramy szkoleń:

 

Harmonogramy szkoleń warsztatowych dla nauczycieli i trenerów szkoły ćwiczeń:

Harmonogram szkoleń warsztatowych dla poszczególnych grup >>>

Harmonogram szkoleń warsztatowych w układzie kalendarza >>>

 

Harmonogram dyżurów:

Harmonogram dyżurów przedstawiciela instytucji wspomagania w okresie styczeń-sierpień 2021 r.>>>

Zaktualizowany harmonogram dyżurów przedstawiciela instytucji wspomagania w okresie styczeń-sierpień 2021 r.>>>

Harmonogram dyżurów przedstawiciela instytucji wspomagania w okresie wrzesień 2021 r.- czerwiec 2022 r

Harmonogram dyżurów przedstawiciela uczelni wyższej w okresie czerwiec 2021 r.>>>

Harmonogram coachingu grupowego dla dyrektorów i wicedyrektorów szkoły ćwiczeń >>>

Harmonogram coachingu szkół wspieranych 5 >>

 

 

Rekrutacja w projekcie:

Równościowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Niemczu i Osielsku” >>>

Załączniki nr 1 do Regulaminu Rekrutacji- Dyrektorzy Szkoły Ćwiczeń >>>

Załączniki nr 2 do Regulaminu Rekrutacji- Nauczyciele Szkoły Ćwiczeń >>>

Załączniki nr 3 do Regulaminu Rekrutacji- Szkoły Wspierane >>>

Załączniki nr 4 do Regulaminu Rekrutacji- Dyrektorzy Szkół Wspieranych >>>

Załączniki nr 5 do Regulaminu Rekrutacji- Nauczyciele Szkoły Ćwiczeń i Szkół Wspieranych >>>

HARMONOGRAM REKRUTACJI >>>

Wyniki rekrutacji dyrektorów szkoły ćwiczeń (Segment 1)- nabór na szkolenia coachingowe w ramach zadania 2 >>>

Wyniki rekrutacji nauczycieli i trenerów szkoły ćwiczeń (Segment 2)- nabór na szkolenia warsztatowe w ramach zadania 2 >>>

Wyniki rekrutacji nauczycieli i trenerów szkoły ćwiczeń (Segment 2)- nab... >>>

Wyniki rekrutacji szkół wspieranych >>>

 

Rekrutacja studentów w projekcie:

Regulamin równościowy rekrutacji i udziału studentów w projekcie „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Niemczu i Osielsku” >>>

Załącznik 1- Deklaracja uczestnictwa w projekcie- studenci >>>

Załącznik 2- Zaświadczenie o statusie uczestnika/-czki projektu- studenci >>>

Załącznik 3- Formularz zgłoszeniowy uczestnika/-czki projektu (dane osobowe) >>>

Załącznik 4- Oświadczenie uczestnika projektu >>>

 

Konferencja metodyczna:

Program konferencji metodycznej, 2-3 czerwca 2022 r. Ciechocinek.

 

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.