Jesteś tutaj

Czyste powietrze

 

PROGRAM PRIORYTETOWY ,,CZYSTE POWIETRZE’’

 

Program priorytetowy ,,Czyste Powietrze” skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program ten realizowany będzie w latach 2018–2029, a nabór wniosków obywa się w trybie ciągłym.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów

 • Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł - (Część 1 Programu),

 • Uprawnionych do skorzystania z podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2651 zł (gospodarstwo jednoosobowe) - (Część 2 Programu),

 • Uprawnionych do skorzystania z najwyższego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1526 zł (gospodarstwo jednoosobowe) - (Część 3 Programu).

 

W przypadku beneficjentów uprawnionych do skorzystania z dofinansowania na poziomie podwyższonym i najwyższym niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Wzór wniosku
o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osielsku.

 

W ramach zmiany Programu podniesiono maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych materiałów i urządzeń finansowanych z Programu oraz maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.

Ostateczna wartość dotacji ustalana jest na podstawie rodzaju i zakresu realizowanego przedsięwzięcia oraz wydatków poniesionych przez Beneficjentów.

 

Rodzaje przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie:

 • dokumentacja: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyza;

 • zakup i montaż źródła ciepła spełniającego warunki Programu wraz z przyłączem;

 • zakup i montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji c.o. i c.w.u.;

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła;

 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (tylko przy wymianie źródła ogrzewania);

 • zakup i montaż materiałów wykorzystywanych do ocieplenia przegród budowlanych;

 • zakup i montaż stolarki okiennej;

 • zakup i montaż stolarki drzwiowej.

NFOŚiGW przypomina też, że od niedawna dostępna jest – na stronie www.lista-zum.ios.edu.pl nowa lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”. Lista ZUM to pomoc dla wnioskodawców w wyborze kwalifikujących się do dofinansowania urządzeń grzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, a także urządzeń wykorzystujących OZE (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz materiałów izolacyjnych i stolarki okiennej i drzwiowej.

Dodatkowo na stronie https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/ można sprawdzić wymaganą grubość materiałów izolacyjnych jaka będzie spełniać wymagania techniczne określone
w programie.

Dotacje będą udzielane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu.

Pracownik Urzędu Gminy Osielsko pomaga w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie
w Programie Priorytetowym ,,Czyste Powietrze” dla nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Osielsko.

W Urzędzie Gminy Osielsko jest prowadzony punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze w którym można uzyskać wszystkie niezbędne informacje na temat dofinansowania.

Dane kontaktowe w powyższej sprawie:

 

Podinspektor - Marta Lewandowska

tel.: 52-324-18-74,

e-mail: marta.lewandowska@osielsko.pl

 


Nazwa Gminy

liczba złożonych wniosków o dofinansowanie [szt.]

liczba zawartych umów

[szt.]

liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]

kwota wypłaconych dotacji

[zł]

Osielsko (gmina wiejska)

529

483

 229

6 350 144,21


 

Przekierowanie 1: https://portal.wfosigw.torun.pl/wymagana-dokumentacja-od-03012023

Przekierowanie 2: http://czystepowietrze.gov.pl/

 

 

 

Przekierowanie 1: https://portal.wfosigw.torun.pl/wymagana-dokumentacja-od-03012023

Przekierowanie 2: http://czystepowietrze.gov.pl/

 

Załącznik nr 1 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

Przekierowanie 1: ogłoszenie o zmianie programu pobierz >>

Przekierowanie 2: https://portal.wfosigw.torun.pl/wymagana-dokumentacja

Przekierowanie 3: http://czystepowietrze.gov.pl/

Zmiany w programie  pobierz >>

 

 

 

 

 

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.