Jesteś tutaj

ZDALNA SZKOŁA

ZDALNA SZKOŁA

 

Projekt „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

 

Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie powszechnej dostępności do szybkiego Internetu poprzez zakup i przekazanie szkołom podstawowym prowadzonym przez Gminę Osielsko sprzętu komputerowego celem wykorzystania go do kształcenia na odległość w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację w edukacji, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanego zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed komputerami. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawę programową.

 

W projekcie planuje się zakup 26 sztuk laptopów oraz ubezpieczenie ich, a następnie nieodpłatne przekazanie ich Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu, Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie, Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku oraz Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie i udostępnienie potrzebującym uczniom i nauczycielom. Po zakończeniu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość sprzęt komputerowy pozostanie na wyposażeniu szkół, aby na lekcjach stacjonarnych wspierał nauczycieli i uczniów.

 

Planowane efekty:

Projekt umożliwi nauczycielom prowadzenie kształcenia na odległość, a uczniom udział w zajęciach i realizację podstawy programowej w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Projekt przyczyni się również do poprawy dostępności sprzętu komputerowego wśród nauczycieli i uczniów, którym zostanie użyczony, a po zakończeniu prowadzenia kształcenia na odległość do wsparcia nauczycieli i uczniów na zajęciach stacjonarnych.

 

Wartość projektu: 80 000,00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 80 000,00 zł

 

PODSUMOWANIE PROJEKTÓW „ZDALNA SZKOŁA” i „ZDALNA SZKOŁA +”

 

Gmina Osielsko zakończyła realizację projektów pn. „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

 

Celem obu projektów było zwiększenie powszechnej dostępności do szybkiego Internetu poprzez zakup i przekazanie szkołom podstawowym prowadzonym przez Gminę Osielsko sprzętu komputerowego celem wykorzystania go do kształcenia na odległość w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Projekty były odpowiedzią na wprowadzenie w marcu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanego zakażeniami koronawirusem. Zawieszanie działalności jednostek systemu oświaty oraz realizacji zajęć stacjonarnych wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wprowadzenie nowej organizacji pracy szkół powodowało problem, polegający na tym, iż wielu uczniów i nauczycieli nie posiadało dostępu do sprzętu, na którym mogłoby realizować nauczanie. Dzięki pozyskanym środkom możliwe było więc zakupienie przez Gminę Osielsko odpowiedniego sprzętu, który po przekazaniu do szkół, mógł być wykorzystywany przez uczniów i nauczycieli podczas pracy zdalnej. W ramach projektu „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Gmina Osielsko uzyskała dofinansowanie w wysokości 80 000,00 zł, za które zakupiono 27 sztuk laptopów, natomiast w ramach projektu „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach przyznanego w kwocie 54 999,50 zł dofinansowania zakupiono 19 sztuk sprzętu. Łącznie w obu projektach zakupiono 46 sztuk laptopów, które następnie zostały przekazane do 4 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko. Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu otrzymała łącznie 11 laptopów,  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie 12 laptopów, Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku 12 laptopów, natomiast Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie 11 laptopów. Przekazany szkołom sprzęt został dodatkowo ubezpieczony przez Gminę Osielsko.

 

W okresie prowadzenia nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość sprzęt był przekazywany nieodpłatnie przez szkoły w użyczenie potrzebującym uczniom i nauczycielom, którzy dzięki temu mogli uczyć się i pracować zdalnie. Oba projekty umożliwiły nauczycielom prowadzenie kształcenia na odległość, a uczniom udział w zajęciach i realizację podstawy programowej w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Przyczyniły się również do poprawy dostępności sprzętu komputerowego wśród uczniów z rodzin wielodzietnych, którym został również użyczony. Po zakończeniu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość sprzęt komputerowy pozostał na wyposażeniu szkół i wspierał nauczycieli i uczniów w pracy na lekcjach stacjonarnych. Podczas przejścia w październiku i listopadzie na nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość sprzęt został ponownie udostępniony zainteresowanym uczniom i nauczycielom.

 

W ramach przyznanego w obu projektach dofinansowania w wysokości 134 999,50 zł wykorzystano łącznie kwotę 132 151,32 zł.

 

 

 

Wartość projektów: 134 999,50 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 134 999,50 zł

 

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.