Jesteś tutaj

Wnioski do pobrania

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Wniosek do pobrania >>>

Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Załącznik do pobrania >>>

 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Pismo dotyczące aktów planowania przestrzennego

 

Referat Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (pdf)

Wniosek o przeznaczeniu działki w mpzp

 

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wniosek o lokal mieszkalny

Deklaracja o wysokości dochodów

Załącznik do deklaracji (dla więcej niż dwóch współwłaściciela)

Oświadczenie o stanie majątkowym

Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości

Wniosek o wykonanie odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki

 

Referat Ochrony Środowiska

Deklaracja za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik do deklaracji (dla więcej niż jednego współwłaściciela)

Wniosek na usługi dodatkowe w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wniosek o wycinkę drzew i krzewów (dla firm prowadzących działalność oraz dla właścicieli i użytkowników Rodzinnych Ogrodów Działkowych - ROD, SOROD)

Zgłoszenie wycinki drzew i krzewów (zgłoszenie dla osób fizycznych - zamiar usunięcia drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Wniosek w sprawie uzgodnienia w zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód

Wniosek o usuwanie azbestu

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła

Wniosek o rozliczenie dotacji dla mieszkańca

ZGŁOSZENIE eksploatacji POŚ - wniosek

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA
 

Referat Podatków i Opłat

Podatek leśny

Deklaracja na podatek leśny DL-1 PDF

IL-1 - INFORMACJA O LASACH

ZDL-1 - ZAŁĄCZNIK DO DL-1 - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZDL-2 - ZAŁĄCZNIK DO DL-1 - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIL-1 - ZAŁĄCZNIK DO IL-1 - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZIL-2 - ZAŁĄCZNIK DO IL-1 - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIL-3 - ZAŁĄCZNIK DO IL-1 - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

Podatek od nieruchomości

DN-1 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

IN-1 - INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

ZDN-1 - ZAŁĄCZNIK DO DN-1 - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYH OPODATKOWANIU

ZDN-2 - ZAŁĄCZNIK DO DN-1 - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIN-1 - ZAŁĄCZNIK DO IN-1 - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZIN-2 - ZAŁĄCZNIK DO IN-1 - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIN-3 - ZAŁĄCZNIK DO IN-1 - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

Podatek rolny

DR-1 - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

IR-1 - INFORMACJA O GRUNTACH

ZDR-1 - ZAŁĄCZNIK DO DR-1 - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZDR-2 - ZAŁĄCZNIK DO DR-1 - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIR-1 - ZAŁĄCZNIK DO IR-1 - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZIR-2 - ZAŁĄCZNIK DO IR-1 - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIR-3 - ZAŁACZNIK DO IR-1 - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Załącznik do wniosku o akcyzę

Wniosek o zmianę adresu do korespondencji WORD

Wniosek o zmianę adresu do korespondencji PDF

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 EXCEL

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 PDF

Załącznik na podatek od środków transportowych DT-1A EXCEL

Załącznik na podatek od środków transportowych DT-1A PDF

Wniosek o niezaleganiu

 

Referat Spraw Obywatelskich

Wniosek (CEIDG-1) Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

 

 

 

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.