Jesteś tutaj

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Uwaga, od dnia 28 listopada 2023 roku wszelkie pisma dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego należy składać wyłącznie na urzędowym druku

Informujemy, że od 28 listopada 2023 roku wszelkie pisma dotyczące aktów planowania przestrzennego należy składać wyłącznie na druku określonym w drodze Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 2509)

Hiperłącze do wzoru formularza:

wzór druku pobierz >>
 

 

Dnia 28 listopada 2023 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju
i Technologii w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego. Rozporządzenie określa wzór formularza
zwanego "formularzem pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego", na którym składa się:

  • wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego,
  • uwagę do projektu aktu planowania przestrzennego,
  • wniosek o sporządzenie lub zmianę aktu planowania przestrzennego.

- w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 ze zm.).

W sprawach zapytań dotyczących wniosku proszę się kontaktować pod nr tel. 52 324 18 36.

 

  • Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Gminie Osielsko

https://bip.osielsko.pl/artykuly/1167/dane-gml-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego

https://bip.osielsko.pl/artykul/868/10054/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, jako akty normatywne podlegają obowiązkowemu ogłoszeniu w dzienniku urzędowym. Hiperłącze do Dziennika Urzędowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/actbymonths

 

  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy:

https://bip.osielsko.pl/artykul/869/10057/studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania

 

  • Plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: https://bip.osielsko.pl/artykul/870/10058/przystapienia

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektów prognozy oddziaływania na środowisko dla aktów planowania przestrzennego: https://bip.osielsko.pl/artykul/871/10059/obwieszczenie

Wyłożenia planów do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

https://bip.osielsko.pl/artykuly/1201/wylozenia-mpzp-do-publicznego-wgladu-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko

Obwieszczenia: https://bip.osielsko.pl/artykuly/867/obwieszczenia

 

  • Decyzje ustalające warunki zabudowy oraz decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Obwieszczenia dotyczące decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego: https://bip.osielsko.pl/artykuly/872/obwieszczenia-decyzje-lokalizacji-inwest-celu-publicznego

Obwieszczenia dotyczące decyzji ustalających warunków zabudowy: https://bip.osielsko.pl/artykuly/1250/obwieszczenia-dotyczace-warunkow-zabudowy

 

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.