Jesteś tutaj

Kompostownik

Uwaga! Apelujemy o właściwą segregację odpadów

 

Jak kompostować - przydatne porady

https://naszesmieci.mos.gov.pl/materialy/artykuly/59-jak-kompostowac

https://naszesmieci.mos.gov.pl/materialy/artykuly/58-kompostowanie-jak-zaczac

 

W przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji Wójt w drodze decyzji podwyższy opłatę.

Informacja o nierzetelnym segregowaniu będzie przekazywana przez przedsiębiorcę odbierającego odpady bezpośrednio do Urzędu Gminy.

 

ZWOLNIENIE ZA POSIADANIE PRZYDOMOWEGO KOMPOSTOWNIKA

 

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady w przydomowych kompostownikach, mogą skorzystać z częściowego zwolnienia w wysokości 6,00 zł i uiszczać opłatę w wysokości 27,00 zł za miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

 

Skorzystanie ze zwolnienia wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uwaga!!! Od osób, które zadeklarują kompostowanie bioodpadów i skorzystają ze zwolnienia nie będą odbierane worki koloru brązowego z bioodpadami. Ewentualny nadmiar bioodpadów można dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Żołędowie przy ul. Jastrzębiej 62.

 

Kompostownik można kupić albo zrobić samemu:

- gotowy kompostownik ogrodowy można kupić w sklepie lub markecie ogrodniczym. Sprawdza się zwłaszcza w małych ogrodach, gdzie nie powstaje dużo bioodpadów,

- drewniany kompostownik o budowie ażurowej można wykonać samodzielnie z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu,

- kompostowanie w pryzmie to najprostszy sposób kompostowania, polega na układaniu warstwami materiałów biodegradowalnych.

 

Kwestie prawne dotyczące lokalizacji kompostownika na posesji reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który w §36 wskazuje szczegółowe warunki lokalizacji tego typu urządzeń:

 

1. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych powinna wynosić co najmniej:

 

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych – 15 m w przypadku posiadania kompostownika o pojemności do 10 m3, 30 m
w przypadku posiadania kompostownika o pojemności pow. 10 m3 do 50 m3;

2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 7,5 m;

3) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 10 m.

 

Trzeba mieć jednak na uwadze, że zgodnie z przepisami prawa, nie każdy skład trawy, liści czy chwastów na działce jest kompostownikiem

 

Co wrzucamy do kompostownika? Większość odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak: resztki owoców i warzyw, resztki roślinne, rozgniecione skorupki z jaj, fusy z kawy i herbaty, gałązki żywopłotów, przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną trawę, nadziemne części chwastów, niezadrukowany papier (papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura itp.), a także słomę i siano.

Nie wrzucamy do kompostownika mięsnych odpadów kuchennych i kości, zainfekowanych roślin ogrodowych, gruzu czy śmieci z odkurzacza.

 

Dojrzewanie kompostu trwa zwykle około 18 miesięcy (w kompostownikach z tworzyw sztucznych proces ten można skrócić nawet do 2 miesięcy). Dojrzały kompost ma jednolitą strukturę i zapach świeżej ziemi. Można go bez ograniczeń wykorzystywać do użyźniania gleby. Stosowanie kompostu nie grozi przenawożeniem ani zatruciem środowiska, jak to może mieć miejsce w przypadku nawozów sztucznych czy obornika. Dzięki stosowaniu kompostu uboga w składniki odżywcze i mineralne gleba staje się żyzna, bogata w humus
i urodzajna, a my możemy cieszyć się jej plonami.

 

Wybierając sposób i miejsce kompostowania należy wziąć pod uwagę ewentualne uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości i tak zlokalizować kompostowanie, aby nie powodować tych uciążliwości i tym samym konfliktów.

 

Pragniemy przypomnieć, że posiadanie kompostownika podlega kontroli przez uprawnionego pracownika urzędu gminy.

Utrata prawa do zwolnienia   następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek:

- brak kompostownika przydomowego, lub

- nie kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

- uniemożliwienie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym, przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Osielsko.

 

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia,
w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Pobierz deklarację w formacie (PDF) lub (DOC)

 

Wypełnioną i podpisaną deklarację można złożyć osobiście w  Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Osielsko, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.