Jesteś tutaj

PRZETARG – 08.06.2022r. godz. 11:00

PRZETARG – 08.06.2022r. godz. 11:00

 

 

Informuję, że dnia 08 czerwca 2022r. o godz. 10:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku (ul. Szosa Gdańska 57, Osielsko) odbędzie
się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Osielsko.

 

 

Adres i oznaczenie nieruchomości:

 

Lokalizacja

Nr działki

Powierzchnia w ha

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza w zł

WADIUM w zł

OSIELSKO Poprzeczna

164/32

0,1237

BY1B/00002390/1

371 100,00

37 000,00

* Ustalona cena sprzedaży zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towarów  i usług (tj. Dz. U.  z 2021r. poz. 685 ze zm.).

 

Przeznaczenie nieruchomości                                                                                          

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej w Osielsku przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług – ozn. symbolem C5 MN/U (Dz. Urz. woj. kujawsko-pomorskiego Nr 84 poz. 977 z dnia 01.12.1999r.). 

 

Tekst i rysunek planu miejscowego obejmującego teren są dostępne na stronie internetowej: www.bip.osielsko.pl oraz https://osielsko.e-mapa.net/

 

 

Opis nieruchomości

Działka Nr 164/32 jest niezabudowana. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej -  ul. Poprzecznej o nawierzchni asfaltowej. Ponadto działka posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, telekomunikacyjnej i energetycznej. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz niezabudowane działki gruntu o funkcji mieszkaniowej.

 

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.

 

Forma i tryb zbycia: zbycie prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Termin i miejsce przetargu:         

08 czerwca 2022r. godz. 11:00

Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku ul. Szosa Gdańska 87

 

 

Wadium:     wpłaty do dnia 02 czerwca 2022r.

 

 

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, Urząd Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A, pok. 22B, tel. 52 324 18 32.

 

 

Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów, o czym organizator przetargu powiadomi poprzez zamieszczenie informacji w prasie i na stronie internetowej Urzędu Gminy:  ww.bip.osielsko.pl.

 

 

Załączniki do pobrania: 

  1. Ogłoszenie - /pobierz/
  2. Mapa poglądowa - /pobierz/
  3. Mapa zasadnicza - /pobierz/
  4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - /pobierz/

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.