w sprawie naboru kandydatów

4 Październik 2019

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja w sprawie naboru kandydatów na członków II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2019-2024

 

Na podstawie uchwały Nr 40/1347/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2014 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przyjęcia regulaminu określającego tryb powołania członków oraz zasad działania przedmiotowej Rady, ogłasza się nabór kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Członkami Rady mogą zostać seniorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością na rzecz osób starszych oraz przedstawiciele innych podmiotów zajmujących się problemami osób starszych.

Kandydatów na członka Rady, mogą zgłaszać organizacje pozarządowe działające na rzecz osób w wieku senioralnym, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku i inne podmioty działające na rzecz osób starszych.

Do zadań Rady, w skład której wchodzi od 9 do 19 osób powołanych na 5 letnią kadencję, należy dostarczanie informacji na temat sposobów i kierunków strategii społecznej w odniesieniu do środowiska ludzi starszych i podejmowaniu różnego rodzaju działań
i przedsięwzięć, zmierzających do przebudowy przestrzeni społecznej, aby była przyjazna mieszkańcom regionu. Rada działa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Zgłoszenia winny być przygotowane w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym:

 

Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 7 października 2019 r.
(O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Spraw Społecznych
ul. Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

 

Oferty można dostarczyć osobiście na wskazany powyżej adres do Biura Podawczo – Kancelaryjnego, przesłać drogą pocztową lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Marszałkowskiego, która jest dostępna na portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) http://epuap.gov.pl. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu.

 

OGŁOSZENIE NR 10/2019

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 10 września 2019 r.

w sprawie naboru kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

Na podstawie uchwały Nr 40/1347/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2014 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przyjęcia regulaminu określającego tryb powołania członków oraz zasad działania przedmiotowej Rady

ogłaszam, co następuje:

 

  1. W celu naboru kandydatów na członków Rady II kadencji, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób w wieku senioralnym, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku i inne podmioty działające na rzecz osób starszych mogą zgłaszać przedstawicieli na członka Rady.

  2. Członkami Rady II kadencji na lata 2019-2024 mogą zostać seniorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością na rzecz osób starszych oraz przedstawiciele innych podmiotów zajmujących się problemami osób starszych.

  3. Zgłoszeń kandydatów na członków Rady należy dokonać na Formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy, w zaklejonej kopercie, wraz z dopiskiem „Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej”
    w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia (decyduje data wpływu do urzędu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Spraw Społecznych, ul. Plac Teatralny 2 (w Biurze Podawczo – Kancelaryjnym) lub przesłać drogą pocztową.

Marszałek Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

 

 

Piotr Całbecki

Załącznik do ogłoszenia:

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.