NABÓR WNIOSKÓW NA  DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU EKOPIEC 2018

8 Czerwiec 2018

NABÓR WNIOSKÓW NA  DOFINANSOWANIE WYMIANY STARYCH PIECÓW I KOTŁÓW 

Z  PROGRAMU EKOPIEC 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Osielsko środków finansowych na wymianę starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na nowe źródło ciepła z Programu priorytetowego EKOpiec 2018 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informujemy, że do 29 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy Osielsko przyjmowane są wnioski osób zainteresowanych wymianą pieca lub kotła w 2018 roku.

Dotacja obejmuje wymianę starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na nowe źródło ciepła. W zakres dofinansowanych kosztów wchodzą: zakup, montaż i uruchomienie nowego źródła ciepła. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem, że Gmina Osielsko otrzyma środki z WFOŚiGW.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy Osielsko (punkt informacyjny) lub na stronie internetowej www.bip.osielsko.pl w zakładce Jak załatwić sprawę > Ochrona środowiska w tym gospodarka odpadami lub www.osielsko.pl w zakładce Środowisko > EKOpiec 2018.

Rozpatrywane będą tylko i wyłącznie wnioski wypełnione prawidłowo na obowiązujących formularzach, zawierające wszystkie załączniki. Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w punkcie informacyjnym w Urzędzie Gminy Osielsko lub przesłać pocztą tradycyjną w nieprzekraczalnym terminie do 29 czerwca 2018 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Wybór wniosków odbędzie się na podstawie publicznego losowania. Miejsce i termin losowania zostanie wyznaczony Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko oraz podany do publicznej wiadomości na stronach internetowych www.osielsko.pl i www.bip.osielsko.pl oraz na tablicach ogłoszeń. Wylosowanych zostanie 15 wniosków kwalifikujących się do dofinansowania, które zostaną wpisane na listę podstawową. Wszystkie pozostałe wnioski zostaną kolejno wylosowane i wpisane na listę rezerwową.

Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie gminy Osielsko zostały określone w Uchwale Nr V/43/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2018 r.
Zgodnie z § 15 powyższej Uchwały wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko–Pomorskiego.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Osielsko (parter, pokój nr 11) lub telefonicznie pod nr telefonu: 52/324-18-68.

Wnioski do pobrania>>>

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.