Jesteś tutaj

Zarządzanie kryzysowe, OC i obronność

 

 

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ -(ASF) 

 

POSTĘPOWANIE

PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH I KOMUNIKATÓW

Jednym z przedsięwzięć Obrony Cywilnej jest tworzenie systemów alarmowania, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem w celu umożliwienia jej ukrycie się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych a także opuszczenia strefy niebezpiecznej.

Do ogłaszania (odwoływania) alarmów i komunikatów wykorzystuje się następujące urządzenia:

 • systemy alarmowe;

 • centralną oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i ośrodki Telewizji Polskiej;

 • radiowęzły radiofonii przewodowej;

 • syreny nie włączone do systemów alarmowych (syreny zakładów pracy, straży pożarnej itd.).

.

P A M I Ę T A J !

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO LUB KOMUNIKATU NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI

ZAZASADY ZACHOWANIA SIĘ :

1. PO OGŁOSZENIU ALARMU

 • włącz radioodbiornik na częstotliwość lokalnych rozgłośni;

 • postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;

 • wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej;

 • przygotuj maskę przeciwgazową lub środek zastępczy;

 • przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);

 • wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;

 • uszczelnij okna pomieszczenia w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;

 • zabierz ze sobą dokumenty osobiste, odzież, zapasy żywności, wodę, indywidualne środki ochrony dróg oddechowych;

 • zamknij okna i mieszkanie;

 • udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach radiowych lub przez służby ratownicze, władze i organa Obrony Cywilnej;

 • udaj się do najbliższego schronu lub ukrycia;

Jeśli znajdujesz się w miejscu publicznym:

 • wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej.

 

2. KOMUNIKAT – UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI

 

 • włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;

 • postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;

 • wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej;

 • wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;

 • zamknij okna i mieszkanie;

 • udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach radiowych lub przez służby ratownicze, władze i organa Obrony Cywilnej;

Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:

 • uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami

 • przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);

Jeśli znajdziesz się w miejscu publicznym:

 • wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej.

 

 

 

3. KOMUNIKAT – UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI

 • postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w środkach masowego przekazu przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

4. KOMUNIKAT – UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA

 • włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;

 • postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;

 • zamknij okna i mieszkanie;

W wypadku awarii obiektu z toksycznym środkiem przemysłowym:

wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;

zamknij okna i mieszkanie;

uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;

 • Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:

uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;

przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);Jeśli znajdziesz się w miejscu publicznym;

wykonuj polecenia organów Obrony Cywilnej, Straży Pożarnej i Policji.

 

ZADANIA OBRONY CYWILNEJ W CZASIE POKOJU

 • planowanie ochrony ludności, zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury przed skutkami działań zbrojnych;

 • wykrywanie zagrożeń i stwarzanie warunków do ostrzegania i alarmowania ludności;

 • przygotowanie i utrzymanie w gotowości schronów i ukryć;

 • gromadzenie i przechowywanie środków ochronnych dla formacji OC i ludności;

 • wyposażenie formacji obrony OC w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, przyrządy i aparaturę do wykrywania różnego rodzaju zagrożeń;

 • systematyczne szkolenia w zakresie Obrony Cywilnej kadr kierowniczych; administracji rządowej samorządowej, formacji OC oraz ludności w ramach powszechnej samoobrony;

 • zwalczanie klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, oraz usuwanie ich skutków.

ZADANIA OBRONY CYWILNEJ W CZASIE WOJNY

 • ewakuacja ludności, zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia;

 • prowadzenie akcji ratunkowych, udzielanie pomocy medycznej;

 • organizacja pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności;

 • zaopatrzenie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej;

 • likwidacja skażeń i zakażeń;

 • przywracanie i utrzymanie porządku w strefach dotkniętych klęskami;

 • organizacja awaryjnych ujęć wody pitnej;

 • ratowanie żywności i artykułów niezbędnych do przetrwania;

 • doraźna pomoc w grzebaniu zmarłych.

 

 

 

 

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.