Jesteś tutaj

Propozycja zapaśników

1 Wrzesień 2023

Dnia 31 sierpnia 2023 r. Klub Sportowy Victoria Osielsko złożył w trybie bezkonkursowym uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego, dotyczącą wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Oferta spełnia wymogi art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 571):

·         wysokość dofinansowania nie przekracza 10 000 zł;

·         okres realizacji zadania nie przekracza 90 dni.

W 2023 r. Klub Sportowy Victoria Osielsko nie otrzymał żadnych środków finansowych z budżetu gminy Osielsko w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zatem w przypadku przyznania dotacji nie zostanie przekroczona kwota wyznaczona art. 19a ust. 6 ustawy przywołanej powyżej.

Kwota zaplanowana w 2023 r. w budżecie gminy Osielsko na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynosi 630 000 zł (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Przyznanie dotacji nie spowoduje przekroczenia limitu wskazanego w art. 19a ust. 7 tejże ustawy ani nie przekracza środków zarezerwowanych w budżecie gminy Osielsko na dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej.

W związku z powyższym uznano za zasadne wszcząć postępowanie w trybie art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ciągi siedmiu dni od dnia opublikowania niniejszej informacji wraz z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego, tj. do dnia 8 września 2023 r., każdy może zgłosić swoje uwagi do oferty i zaproponowanego w niej zadania.

oferta zadania publicznego Klub Sportowy Victoria Osielsko >>>

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.