Jesteś tutaj

Obsługa Obywateli w Urzędzie

22 Kwiecień 2020

Obsługa Obywateli w Urzędzie Gminy Osielsko od dnia 22 kwietnia 2020 r.

W związku z § 13 i § 19 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 697), zgodnie z Zarządzeniem
Nr 16/2020 Wójta, Kierownika Urzędu Gminy Osielsko:

 

§ 1. Od dnia 22 kwietnia 2020 r. wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów
w  Urzędzie Gminy Osielsko nie dotyczy spraw:

1)  rejestracji stanu cywilnego;

2)  ewidencji ludności i dowodów osobistych;

3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471);

4) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, 284, 322 i 471);

5) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 i 471).

 

§ 2. 1. Interesanci będą przyjmowani w warunkach ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w Rozdziale 8  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 697) w związku z czym wejście do Urzędu będzie możliwe pojedynczo:

  1. wejście główne od ul. Szosa Gdańska – w sprawach:
  1. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji
    o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  2. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
  3. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów;
  1. wejście B od ul. Kolonijnej – w sprawach rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych.
  1. Interesanci proszeni są o korzystanie z dzwonka przy drzwiach wejściowych.

§ 3. W sprawach nie wymienionych w § 1 zadania będą realizowane w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko (Kierownika Urzędu Gminy)
Nr 9/2020 ze zmianą określoną w Zarządzeniu Nr 13/2020.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia br. i obowiązuje do odwołania.

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.