Jesteś tutaj

Nowe zasady ...

19 Maj 2020

Nowe zasady przyjmowania interesantów od 18 maja 2020 r.

Obsługa Obywateli w Urzędzie Gminy Osielsko w związku ze stanem epidemii

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 878) Wójt Gminy Osielsko, jako Kierownik Urzędu Gminy Osielsko, w drodze zarządzenia nr 19/2020ogłasza, co następuje:

§ 1.W zakresie bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Osielsko, do odwołania wykonywanie tej obsługi podlega ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w sprawach:

1) rejestracji stanu cywilnego;
2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471),
4) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, 284, 322 i 471),
5) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 i 471);

§ 2.1. Zgodnie z powołanym Rozporządzeniem Rady Ministrów, dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi (z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów), ponadto interesanci i pracownicy są obowiązani do  stosowania środków profilaktycznych określonych w Rozdziale 8 Rozporządzenia. 

W związku z powyższym, wejście do Urzędu Gminy Osielsko będzie możliwe pojedynczo:

1)      wejście główne od ul. Szosa Gdańska – w sprawach:
a)      decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
b)      decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
c)      decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów;
2)      wejście B od ul. Kolonijnej – w sprawach rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych.

§ 2.    Interesanci proszeni są o korzystanie z dzwonka przy drzwiach wejściowych.

§ 3.W sprawach nie wymienionych w § 1 zadania będą realizowane w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko (Kierownika Urzędu Gminy) Nr 16/2020. 

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja br. i obowiązuje do odwołania. 

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.