Jesteś tutaj

Dodatek dla sieroty

2 Czerwiec 2023

Dodatek dla sieroty zupełnej nie dla wdowy z rentą rodzinną po mężu

 

Osoby, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym rodzicu i oboje rodzice nie żyją lub zmarła im tylko matka a ojciec jest nieznany, mogą ubiegać się w ZUS o dodatek dla sierot zupełnych. Dodatek ten nie przysługuje wdowom, które pobierają rentę rodzinną po mężu.

 

Dodatek sierocy nie jest świadczeniem samoistnym. Przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej do renty rodzinnej lub jej części po zmarłym rodzicu i faktycznie pobierającej to świadczenie. Wypłacany jest tylko przy rencie rodzinnej żadnym innym świadczeniu. Nie stanowi przeszkody
w przyznaniu dodatku fakt przebywania sieroty zupełnej w rodzinie zastępczej.

 

Co prawda dodatek sierocy można otrzymać bez względu na wiek osoby uprawnionej do renty rodzinnej, ale to nie oznacza, że wdowy, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym mężu, mają do niego prawo. Tak nie jest. Bez względu na wiek prawo do dodatku mają osoby uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem
16 roku życia lub jeszcze w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia – wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Wysokość dodatku zmienia się co roku wraz z waloryzacją świadczeń. Obecnie wynosi 553,30 zł miesięcznie. Jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna osoba będąca sierotą zupełną, każdej z nich przysługuje pełna kwota dodatku dla sieroty zupełnej.

 

Dodatek sierocy tylko na wniosek

ZUS nie przyznaje dodatku dla sieroty zupełnej z urzędu. Trzeba złożyć wniosek (druk ERRD)
i dołączyć do niego dokumenty stwierdzające daty zgonu rodziców. Jeśli ojciec jest nieznany, to należy dołączyć dokument  stwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca.

 

Do 5 czerwca wydłużono termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej

 

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Jest więcej czasu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej. Termin został wydłużony do 5 czerwca.

 

W związku z licznymi prośbami od przedsiębiorców ZUS zwrócił się do ministerstwa zdrowia
o szczegółową interpretację niektórych przepisów. Resort dał zielone światło na wydłużenie terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej.
Dzięki temu prowadzący działalność mają jeszcze kilka dni- do 5 czerwca na złożenie wniosku.

 

Zgodnie z przepisami, jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okaże się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, przedsiębiorcy przysługuje jej zwrot.

 

Wniosek o zwrot nadpłaty, która wynika z rocznego rozliczenia, zostanie utworzony i udostępniony na profilu płatnika na PUE ZUS na drugi dzień po identyfikacji rozliczenia rocznego z kontem płatnika. Należy przygotowany dokument sprawdzić i podpisać, a następnie do 5 czerwca odesłać do ZUS-u przez Platformę Usług Elektronicznych – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Jeżeli na profilu płatnika na PUE ZUS nie utworzył się wniosek o zwrot, a z rocznego rozliczenia wynika nadpłata, osoba prowadząca działalność może sporządzić taki wniosek samodzielnie.
Wystarczy wybrać wniosek RZS-R z listy dostępnych dokumentów w sekcji dokumenty robocze, wypełnić go, wskazując kwotę zwrotu, która wynika z rocznego rozliczenia (kwota z pozycji 27
w bloku XII ZUS DRA/III.F ZUS RCA) i odesłać – dodaje rzeczniczka.

 

Ważne, aby przedsiębiorcy zweryfikowali, czy podpowiadany na wniosku numer rachunku, na który ma być przekazany zwrot, jest poprawny lub wprowadzić go ręcznie.

 

Nadpłatę ZUS przekaże na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 3 sierpnia.

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.