Skąd mamy pieniądze ?

21 Czerwiec 2021

S z a n o w n i   P a ń s t w o !

Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, powołana jest do realizacji zadań, mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców. To dla nas budowane są drogi, obiekty kulturalne, sportowe, urządzenia wodociągowe, kanalizacja czy przedszkola i szkoły. Każdego roku władze gminy zobowiązane są do opracowania budżetu gminy.  W nim opisane są wszystkie źródła pozyskiwania pieniędzy, czyli dochody oraz wskazuje się na co zostaną one wykorzystane, czyli wydatki. Dzięki niemu możemy poznać przeznaczenie każdej złotówki wpływającej do gminnej kasy.

Radni, przedstawiciele sołectw i mieszkańcy mogą składać swoje propozycje do projektu budżetu. Na podstawie tych materiałów oraz założeń planów wieloletnich wójt opracowuje do 15 listopada każdego roku projekt budżetu na rok następny i przekazuje go radzie gminy oraz regionalnej izbie obrachunkowej do zaopiniowania. Budżet rada gminy uchwala najpóźniej do 31 stycznia każdego roku. W trakcie wykonywania budżetu dokonuje się jego zmian w niezbędnym zakresie np. w wyniku rynkowych zmian kosztów realizacji inwestycji, pojawienia się nieprzewidzianych a koniecznych do wykonania nowych zadań, a także wskutek pozyskania dodatkowych dochodów.

Budżet Gminy Osielsko na bieżący rok zatwierdzony został 17 grudnia 2020 r. Uchwałą Rady Gminy Nr X/80/2020 i był kilkukrotnie nowelizowany.

W związku z tym, że gospodarka finansowa gminy jest jawna, każdy z nas ma prawo poznać budżet. W tym celu treść budżetu umieszczona jest w Internecie na stronie www.bip.osielsko.pl. Niniejsza publikacja jest uproszczonym opracowaniem budżetu, aby dokument  ten stał się bardziej czytelny dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Dane pochodzą z budżetu Gminy na rok 2021 wg stanu na dzień 27 kwietnia  2021 r. oraz sprawozdań z wykonania budżetu za lata wcześniejsze.

Więce w załączniku >>>

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.