Pozyskanie drewna liściastego

27 Marzec 2020

Informacja o możliwości pozyskania drewna liściastego

Urząd Gminy Osielsko informuje, że istnieje możliwość pozyskania drewna liściastego w sortymentach: opał – S4 oraz drobnica gałęziowa – M2 na zasadach “samowyrobu” tj. kosztem wykonawcy z przygotowaniem do pomiaru w stosach – mp, z wielogatunkowego drzewostanu w ramach zrębu zupełnego, rosnącego na rowie odwodnieniowym R-K2 w Osielsku (dz.ewid.nr.329 i 331 wł. Gmina Osielsko) o dominujących gatunkach olsza czarna (Alnus glutinosa) oraz grochodrzew (Robinia pseudacacia). Wymienione drzewa w liczbie 140 szt. wytypowano do usunięcia. Na ich usunięcie posiadamy zezwolenie – decyzję starosty bydgoskiego z dnia 24 marca 2020 r. nr.OŚ-V.6136.11.2020. Rosną w pasie utrzymania rowu przyczyniając się m.in. do obniżenia przydatności gospodarczej tego urządzenia oraz uniemożliwiają prowadzenie prawidłowej eksploatacji i utrzymania rowu. Rów ten przewidziany jest do remontu po uprzednim wznowieniu granic geodezyjnych. Nie posiada innych fizycznych przeszkód utrudniających wycinkę.

Drewno w sortymentach: opał (S4) oraz drobnica gałęziowa (M2) liściaste: Ol, AK, Brz - pozyskane na zasadach „samo wyrobu” (kosztem nabywcy) z przygotowaniem do pomiaru w stosach (mp). Ceny: opał (S4) – 20,00 zł/m3 (wsp.0,65 – mp),drobnica gałęziowa (M2) – 5,00 zł/mp . Dla sortymentu M2 istnieje możliwość zastosowania rabatu w wysokości do 80% w przypadku wyrobu sortymentu wraz z oczyszczeniem powierzchni i wyniesieniem oraz utylizacją gałęzi. Wysokość rabatu ustali nadzorujący pracownik Urzędu Gminy wpisując w wykaz odbiorczy drewna. Powykonawczo zostanie wydane poświadczenie legalności pochodzenia drewna.

Sugerowany przebieg robót: ścinka drzew wraz z okrzesaniem – wyrobienie dłużyc i drobnicy gałęziowej, ułożenie w stosy drobnicy gałęziowej, przerzynka – podział ściętych drzew na metrowe odcinki i ułożenie w stosy celem przygotowania do odbioru (na bieżąco), oczyszczenie powierzchni pozycji zrębu z gałęzi.

W wykonawstwie udział brać mogą wyłącznie profesjonalne firmy. Z uwagi na terminy dopuszcza się na pozycji jednocześnie dwa podmioty z odcinkowym podziałem zrębu. Liczy się kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr. tel. 52 324 18 50